cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud

Wszystko rośnie

1.Zagadki dźwiękowe – Odgłosy wiosny.

Dziecko ogląda i wsłuchuje się w nagranie odgłosów przyrody, rozpoznaje je, nazywa zwierzęta, które je wydają, próbuje je naśladować.

2.Łączka krokusów – zabawa dydaktyczna.

– Jakiego koloru jest kwiat przedstawiony na obrazku?
– Czy wiesz jak nazywa się kwiat przedstawiony na rysunku?
– Czy potrafisz opisać wygląd krokusa?

3.Zabawy z wodą

Cel: stymulacja dotykowa.

Sposób realizacji:

Stawiamy przed dzieckiem dwie miski z wodą – w jednej misce znajduje się woda ciepła, a w drugiej woda zimna. Zachęcamy dziecko do włożenia rąk do wody. Zadajemy dziecku pytanie „W której misce jest woda ciepła?”, „W której misce jest woda zimna?”.

Spodziewany efekt: dziecko identyfikuje wodę ciepłą i wodę zimną.

4.Zabawa z chustą animacyjną ” Wchodzimy na kolor…”
Rodzic gra na instrumencie, dziecko spaceruje wokół rozłożonej na podłodze chusty. w przerwie na polecenie nauczyciela dzieci stają na odpowiednim kolorze chusty.