cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud

12.04. – Legenda o Smoku Wawelskim

Z kulturą za pan brat – tematyka kompleksowa.
Poznajemy wiarę we własne siły – temat dnia. (I5, III6, IV2, IV5, III6, II6).
“Legenda o Smoku Wawelskim” – rozmowa na podstawie legendy według W. Kosteckiej.
Cele: – poznanie wartości “wiary we własne siły”,
        – rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji odczuwanych w różnych sytuacjach,
        – doskonalenie umiejętności budowania komunikatywnej wypowiedzi,
        – wdrażanie do szanowania emocji innych, rozwijanie empatii.
Propozycje:
1. Na początek zabawy ruchowe: “Siadamy na krzesełku” – ćwiczenia dużych grup mięśniowych ( dzieci udają, że siadają na krzesełku, czyli robią przysiady uginając nogi w kolanach),
“Pajacyki” – zabawa z elementem podskoku (naśladujemy podskoki pajacyków),
“Baletnice” – zabawa uspokajająca ( dzieci idą po obwodzie koła wysoko podnosząc kolana, plecy proste. Na sygnał klaśnięcie, dzieci zastygają w dowolnej pozie baletnicy).
2. Słuchanie utworu “Legenda o Smoku Wawelskim” W. Kosteckiej (dostępna ze strony https://www.youtube. com/watch?v=FKfB- h7HqC8
Zadajemy dzieciom pytania do utworu (jeśli nie znajdziemy tej konkretnej legendy, możemy przeczytać dzieciom dostępną legendę o smoku, którego zgładził szewczyk Skuba). Jaki straszliwy potwór mieszkał dawno temu w Krakowie? Co stawało się z rycerzami, których król wysyłał do walki z potworem? W jaki sposób Skuba zgładził potwora? Czy szewczyk pokonałby smoka, gdyby nie wierzył w siebie i swój plan? Dlaczego? 
3. “Smoku do pieczary!” – zabawa ruchowa. Dzieci – smoki poruszają się wolno, ociężale po pokoju. Na hasło: Smoku, do pieczary! – dzieci wchodzą powoli pod rozłożony na podłodze np. koc.
4. Praca z KP.2.25 – ćwiczenie motoryki małej, rozmowa o emocjach.
5. “Wiążę sznurówki” – nauka wiązania sznurowadeł (wierzę, że uda mi się zawiązać samodzielnie sznurowadła).
6. Wydrukowanie i pokolorowanie rysunku smoka (dla chętnych).
7.Smok Wawelski – piosenka dla dzieci YouTube OtoKoto.pl.