cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud

Kasztany i żołędzie – jesienne liczmany

Klasyfikowanie, przeliczanie, układanie rytmów to niektóre z aktywności podjęte przez przedszkolaków z wykorzystaniem materiału przyrodniczego przyniesionego przez dzieci.