cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud

Rok szkolny 2018/przedszkole realizuje dwa programy profilaktyczne

1.PROGRAM “PRZEDSZKOLAK PRZYJACIELEM PRZYRODY”- pod patronatem Tesco i Fundacji Pracownia
Badań i Innowacji Społecznych „ Stocznia”

2. PROGRAM “DYM TRUJE” – program profilaktyki antynikotynowej

 

Program Tesco
Cel, działania i efekty
Projekt “Przedszkolak przyjacielem przyrody” pod patronatem Tesco i Fundacji Pracownia
Badań i Innowacji Społecznych „ Stocznia” z siedziba w Warszawie realizowany jest w okresie od 20.08.2018 r. do 20.11.2018 r.
Celem tego projektu jest kształtowanie postawy ekologicznej i odpowiedzialności za przyrodę i środowisko już od najmłodszych lat, pogłębienie przez dzieci wiedzy z zakresu ekologii, zaangażowanie społeczeństwa lokalnego w ochronę środowiska, uaktywnienie społeczeństwa na problemy lokalne.
Projekt obejmuje następujące działania: warsztaty ekologiczne, budowanie budek lęgowych dla ptaków, cykl zajęć o tematyce przyrodniczej, przedstawienie teatralne, konkursy plastyczne, zakrzewienie ogrodu przedszkolnego, wizytę w łomżyńskim schronisku Arka, piknik ekologiczny.
Realizacja projektu: miesiącu wrzesień przeprowadzono warsztaty ekologiczne dotyczące znaczenia ptaków w przyrodzie oraz zorganizowano Eko – piknik

Program “Dym truje”
Program Dym truje – program profilaktyki antynikotynowej dla dzieci 5- 6 letnich realizowany jest w zakresie „ Łomżyńskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzależnień na rok 2018″ od kwietnia do grudnia 2018 r.
Celem tego projektu jest uświadomienie dzieciom szkodliwości palenia papierosów i negatywnego wpływu na zdrowie, poszerzenie wiedzy n.t. szkodliwości palenia, wykształcenie u dzieci postawy asertywnej i umożliwienie dzieciom wyrażenia swoich poglądów w formie plastycznej, werbalnej i literackiej.
Program obejmuje następujące działania: cykl zajęć n. t. szkodliwości palenia, twórczość plastyczną dzieci, festyn rodzinny, konkursy sportowe i plastyczne, rodzinne, literackie, zabawy badawcze, prelekcje.
Realizacja projektu: cykl zajęć „Krzyś”, „Co się dzieje, gdy ludzie palą papierosy?” – zajęcia prowadzone z wykorzystaniem metod aktywizujących„, Jak unikać dymu papierosowego?”- zajęcia plastyczne, “Papierosy – odstraszacze„ – konkurs plastyczny, „Mamo! Tato! Nie pal przy mnie” – promocja idei programu na festynie rodzinnym, „Jak rozpoznać zatrute powietrze?” – zabawy badawcze.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]