cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud

“Bezpieczny przedszkolak w sieci”

          “Bezpieczny przedszkolak w sieci” – zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej w roku szkolnym 2018/2019

Bezpieczeństwo dziecka to jeden z najważniejszych priorytetów, których realizacji podejmują się zarówno rodzice jak i nauczyciele. Placówka przedszkolna wywiązuje się z tego zadania poprzez, dostosowane dla potrzeb rozwoju i bezpieczeństwa dzieci, odpowiednie wyposażenie sal w meble, sprzęty, pomoce, zabawki oraz bezpieczny sprzęt do zabaw w ogrodzie, jak też prowadzenie zajęć i zabaw w sposób wspomagający harmonijny rozwój psychofizyczny, czy też podejmowanie działań na rzecz profilaktyki zdrowotnej, jak również prowadzenie pedagogizacji rodziców. Działania te służą eliminowaniu zagrożeń i niebezpieczeństw. Jednak intensywny rozwój dziecka i jego samodzielności stawia przed nim nowe wymagania, a przed nauczycielami konieczność wyposażania go w umiejętność przewidywania niebezpieczeństw i zagrożeń, unikania ich, a jeśli zaistnieją – w zdolność radzenia sobie z trudną sytuacją.Wiąże się to również z bezpieczeństwem w internecie.