cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud

Język angielski

Język angielski odbywa się w naszym przedszkolu regularnie. Podczas zajęć posługujemy się środkami dydaktycznymi takimi jak: piosenki, rymowanki, zgadywanki, gry dydaktyczne oraz zabawy ruchowe. Szeroki dostęp do multimediów takich jak projektor multimedialny oraz tablica interaktywna ułatwia i uatrakcyjnia naszą pracę na zajęciach.
Nauka polega przede wszystkim na kontakcie i osłuchiwaniu się z językiem angielskim, aby dzieci nabierały odwagi i swobody w posługiwaniu się nim.
Poprzez kontakt z językiem obcym staramy się dać naszym przedszkolakom szansę nabycia pozytywnych doświadczeń i rozwinięcia motywacji do nauki w późniejszej edukacji szkolnej.