cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud

“Małe orgiami” – koło plastyczne

Kolo plastyczne “Małe origami” jest kontynuacją innowacji pedagogiczną. Realizowane jest w formie zajęć dodatkowych dla zdolnych dzieci 5-letnich. Innowacja powstała na potrzeby placówki, gdyż nie tylko uatrakcyjnia ofertę zajęć proponowanych w przedszkolu, ale zaznajamia dzieci z odległą sztuką i korzystnie wpływa na ich wszechstronny rozwój. Program zajęć ma odkrywać, kształtować i rozwijać talenty i zainteresowania artystyczne dzieci. Płaskie origami z koła pomaga rozwijać umiejętności manualne, szczególnie rozwija precyzję wykonywanych ruchów, zwiększa motywację do dalszej pracy i uczy dyscypliny. Tematyka prac związana jest z porami roku, przeżywanymi świętami oraz tradycjami.